De workshop "Succes is te leren"

We hebben er intussen al 3 met succes gegeven

Ik hed een uur tekort om alles uit teleggen hoe de wetten van succes werken enhet onderebewustzijn werkt en tips om er mee omtegaan, daarom een uur eerder beginnen, nu van 09.00 tot 17.00 uur

In deze workshop leg ik uit

  1. wat succes is en hoe je het kan krijgen
  2. de succes wetten, hoe deze werken en hoe je ze kan gebruiken
  3. wat de innerlijke saboteurs is
  4. hoe je de innerlijke saboteur kan herkennen, ontdekken en kan oplossen
  5. hoe het onderbewustzijn werkt en er mee omtegaan
  6. hoe een dromenboord / doelenboord  te maken en de weg naar succes uit te stippelen

De workshop bestaat uit 4 delen

  1. theorie, hoe het onderbewustzijn werkt, hoe je er mee om kan gaan en het te veranderen
  2. onderbewustzijnsbevraging, hier kunnen de deelnemers hun blokkades bewust worden en los laten, een speciale techniek die ik al meer 20 jaar gebruikt en heel goed werkt.
  3. dromenboord of doelenboord maken en uitwerken
  4. afsluitend gesprek met uitleg wat er is los gekomen

bij deze workshop is therapeutische begeleiding als er diepere emoties los komen

Er zijn 5 hoofdwetten die belanrijk zijn voor Succes, deze komen in de workshop uitgelegt

Een belanrijke Succes wet is, die van aantrekking

De succes wetten, zoal die van aantrekking. word uitgelegt hoe werkt en waarom hij soms niet dat gene geeft wat men denkt 

de wet van de afiniteid is vrij simpel als men die ken en weet te gebruiken

het begint met de gedachte, dan de gevoelens, geef er enegie aan en dan het belanrijkste; uitdrukken in de fysieke wereld, dit laaste is het moeilijkst

In de workshop gaan we hier op in

De onbewuste sturing, de innerlijke saboteur

Heeft u wel eens bij u zelf opgemerkt, dat u in bepaalde situaties steeds weer op dezelfde manier reageert, steeds weer dezelfde fout maakt? Dat u zichzelf achteraf het verwijt maakt: "Man, dat overkomt je nu al de zoveelste keer, de volgende keer moet je eerst eens goed nadenken". Maar als de volgende keer die situatie zich herhaalt, dan reageert u prompt weer hetzelfde!

TA onderbewustzijn 7 01

Veel mensen krijgen op deze manier het gevoel, dat ze niet vrij zijn, dat ze aan onzichtbare draden vastzitten en als een marionet dan hierheen, dan daarheen getrokken worden.

Dan dringt zich automatisch de hamvraag op: Hoe kunnen we ons van deze automatische reacties ontdoen? Hoe komen we uit de vicieuze cirkel?

We weten, dat alle zintuiglijke waarnemingen onuitwisbaar in ons geheugen opgeslagen worden. Niet alleen de gebeurtenissen zelf worden ingevoerd, maar ook de daarbij behorende gevoelens.

Daardoor kunnen de opgeslagen gebeurtenissen en de daarmee verbonden gevoelens vandaag net zo levendig worden weergegeven als op die dag, waarop zij zich voor de eerste keer hebben voorgedaan. Uit de gedragsleer weten we, dat zulke "licht-geluid-gevoel-films" meestal zonder dat we het merken gaan lopen en dan ook onbewust afdraaien.

Je maakt een situatie mee en onbewust wordt deze gelijkgesteld aan een vroegere. En het geheugen spuwt al alle daarover beschikbare informatie uit.

Herinnert u zich eens een situatie, waarin u zich heeft bezeerd. De meeste energie m. b. t. deze situatie heeft u vast aan de pijn besteed. Het gevoel van pijn dempte uw waarnemingsvermogen, vervormde of verdrong de gegevens van uw gezichts-; hoor-, tast-, smaak- en reukzintuig. De situatie is hetzelfde bij buitengewone vreugde. Je bent helemaal "happy". Bezeer je je dan een, beetje. dan neem je de pijn helemaal niet waar.

In het eerste geval bijv. domineerde het pijngevoel. Kom je nu in een situatie, die overeenkomt met de toenmalige (plaats, bepaalde uitspraken of zinswendingen, bepaalde mensentypes, het gevoel, hier al eens eerder geweest te zijn), dan kan de film van toen gaan afdraaien, zonder dat je er zelf erg in hebt. dus onbewust.

Laten we een voorbeeld nemen:

TA onderbewustzijn kind 1 3 01

Een meisje wordt, als het klein is, door een hond gebeten. Elk stukje informatie van de zintuigen wordt exact waargenomen en opgeslagen.

Tien jaar later:

Het jonge meisje is na het winkelen op weg naar huis. Zij komt langs een scène, als hieronder afgebeeld is.

Als het meisje nu geen verstand, geen vermogen tot logisch denken had gehad, dan zou zij zich omdraaien en vanwege de hond wegrennen. Maar zij gebruikt haar verstand en bemerkt, dat deze hond eigenlijk best vriendelijk is en er geen reden is, om weg te rennen.

Desondanks vertoont zij een reactie op grond van de onbewust afdraaiende film. Bewust is er geen herinnering aanwezig, omdat de ervaring van tien jaar geleden net onder het bewustzijnsniveau ligt. Onbewust wordt ze echter door gevoelens gestuurd. Maar omdat ze niets van de onbewuste film weet, betrekt zij het op andere dingen. In ons voorbeeld schiet haar een goed "argument" te binnen, waarom ze sneller naar huis zou moeten terugkeren. De arm doet pijn, zij betrekt het op iets anders.

Dat kan voor ons maar één ding betekenen:

TA onderbewustzijn k 2 3 01

Je kan iets opnieuw beleven,zonder dat je het je herinnert!


Dat kan voor ons maar één ding betekenen:m ze sneller naar huis zou moeten terugkeren. De arm doet pijn, zij betrekt het op iets anders.

Je kan iets opnieuw beleven,zonder dat je het je herinnert!

Daar komt nog bij, dat het spoor met de gevoelens het spoor met de daadwerkelijke gebeurtenissen kan overstemmen.

Veel van de dingen, die u vandaag doet, in uw privé-leven als op uw werk, hebben meer met het verleden te maken dan met dat, wat op het moment gebeurt.

 

Doormidel van een spciale techniek worden deze onbewuste processen naar het bewustzijn gehaald en ontkracht, zodat met er vrij van komt

Djehoety Nederland is een zelfstandige organistatie onder Anay vof, KvK Rotterdam 24 26 71 62 Wij zijn lid van de internationale Djehoety Groep

010 22 70 245 post@djehoety.nl

Aert van Nesstraat 1-O Capelle aan den IJssel 010 70 70 008 Copyright © 1986 - 2021. All Rights Reserved.